Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Bjørn Rygg

Roller

Rolle Tiltrådt Firma Stiftet Inntekter Ansatte Bransje
Styrets leder 15.05.2008 Hitec products AS 15.09.2002 137 060 000 95 Bygging av oljeplattformer og moduler
Styrets leder 26.02.2016 Kjemi AS 10.02.2005 21 603 000 10 Produksjon av såpe og vaskemidler, rense- og polermidler
Styrets leder 09.07.2013 Anzett AS 20.08.2012 219 000 0 Produksjon av kjøle- og ventilasjonsanlegg, unntatt til husholdningsbruk
Styrets leder 28.10.2014 Forsand Betong AS 07.12.2011 19 013 000 18 Produksjon av betongprodukter for bygge- og anleggsvirksomhet
Styrets leder 17.12.2013 Bri O&G gruppen AS 01.11.2013 0 0 Uoppgitt
Styrets leder 21.04.2016 Greencap solutions AS 18.03.2016 0 1 Annen teknisk konsulentvirksomhet
Styrets leder 03.02.2004 Bri eiendom AS 20.01.1994 3 371 000 0 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Styrets leder 03.02.2004 Rogneveien 2 AS 21.08.2001 2 489 000 0 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Styrets leder 23.01.2015 Bri Management AS 01.01.2015 4 820 000 9 Regnskap og bokføring
Styrets leder 23.05.2007 Rekord transport AS 09.05.2007 7 464 000 5 Godstransport på vei
Styrets leder 26.06.2008 Norwegian Oilfield supply AS 17.01.2006 50 176 000 11 Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Styrets leder 18.01.2010 AS Metallteknikk 21.08.1986 56 419 000 47 Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted
Styrets leder 29.05.2012 Not Overflatebehandling AS 27.04.1995 19 120 000 14 Overflatebehandling av metaller
Styrets leder 14.06.2010 Bri Oil & Gas AS 04.06.2010 0 0 Uoppgitt
Styrets leder 06.03.2009 Kvavik Investering AS 10.04.2007 892 000 0 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Styrets leder 11.09.2007 Kvålveien 8 Holding AS 21.08.2007 2 478 000 0 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Styrets leder 10.07.2012 Rekord Oil AS 04.07.2012 0 0 Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- og gassutvinning og bygge- og anleggsv
Styrets leder 12.02.2008 Forusbeen Holding AS 11.03.2005 5 028 000 0 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Styrets leder 26.09.2006 Bri Power & Automation AS 16.04.2005 0 0 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Styrets leder 18.12.2007 Forusbeen 226 AS 23.05.2007 2 583 000 0 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Styrets leder 03.02.2004 Landbruk & maskin AS 02.01.1995 33 217 000 12 Reparasjon av maskiner
Styrets leder 28.05.2008 Hitec products Holding AS 23.05.2008 0 0 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Styrets leder 15.05.2008 Hitec products gruppen AS 03.03.2005 0 0 Reparasjon og vedlikehold av skip og båter
Styrets leder 29.05.2007 Vardheia eiendom AS 08.05.2007 793 000 0 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Styrets leder 30.04.2008 Vibe AS 27.02.2006 976 000 0 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Styrets leder 03.09.2008 Norsk Overflate teknikk AS 16.01.2007 0 0 Uoppgitt
Styrets leder 27.06.2011 Bri Basedrift AS 21.06.2011 4 123 000 3 Kjøp og salg av egen fast eiendom
Styrets leder 03.09.2008 Not Industrimaling AS 27.07.2005 22 949 000 24 Overflatebehandling av metaller
Styrets leder 03.09.2008 Not Pulverlakk AS 01.08.2005 32 035 000 32 Overflatebehandling av metaller
Styrets leder 03.09.2008 Not Varmforzinking AS 21.07.2005 53 396 000 30 Overflatebehandling av metaller
Styrets leder 21.12.2011 Fluid Control service AS 16.12.2011 49 065 000 36 Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Styrets leder 09.03.2016 Forsand utvikling AS 23.02.2016 0 0 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Styrets leder 27.01.2017 Stavanger Steel AS 22.06.2016 141 196 000 67 Støping av stål
Styrets leder 27.02.2017 Br industrier AS 14.04.2000 666 000 2 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Styrets leder 03.12.2014 Dale utvikling AS 21.10.2014 4 788 000 8 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Styrets leder 30.10.2015 MT-solutions AS 13.05.2013 31 538 000 29 Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted
Styrets leder 03.02.2015 Nos service AS 01.01.2015 48 118 000 21 Bearbeiding av metaller
Styrets leder 05.01.2015 Berge Parken AS 12.12.2014 0 0 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Styrets leder 25.02.2015 Bri offshore AS 18.02.2015 19 490 000 0 Forsyning og andre sjøtransporttjenester for offshore
Styrets leder 14.06.2010 Bri Production AS 07.06.2010 0 0 Uoppgitt
Styrets leder 22.10.2012 Br eiendom Thu AS 24.05.2004 1 436 000 0 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Styrets leder 18.01.2013 Not Sinterco Pulverlakk AS 21.09.1988 23 512 000 24 Overflatebehandling av metaller
Styrets leder 25.01.2013 Bri Bergen AS 15.01.2013 0 0 Hovedkontortjenester
Styrets leder 08.03.2013 Bri Well services AS 22.12.2011 11 343 000 3 Annen teknisk konsulentvirksomhet
Styrets leder 22.12.2008 Bri Agri AS 20.09.2008 800 000 0 Installasjon av industrimaskiner og -utstyr
Styrets leder 03.03.2016 Nos Rig service AS 23.02.2016 0 0 Forsyningsbaser
Styrets leder 27.06.2017 Sola Næringspark II AS 25.02.2013 714 000 0 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Styrets leder 13.06.2017 Akershus traktor A/S 02.05.1988 717 145 000 115 Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk og skogbruk
Styrets leder 16.08.2017 Nos Rental AS 10.06.2017 0 4 Overflatebehandling av metaller
Styrets leder 01.09.2017 Strandvegen 10 A Holding AS 08.08.2017 0 0 Kjøp og salg av egen fast eiendom
Styrets leder 30.10.2017 Bri Cleanup AS 22.12.2011 13 431 000 0 Annen teknisk konsulentvirksomhet
Styrets leder 06.11.2017 Globus AS 12.06.1989 30 124 000 29 Produksjon av jordbruks- og skogbruksmaskiner
Styrets leder 29.01.2018 Opstadvegen 651 AS 06.12.2004 670 000 0 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Styrets leder 29.01.2018 Furnes Investering AS 17.11.2004 8 744 000 0 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Styrets leder 29.01.2018 JTS AS 27.05.2003 0 0 Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk og skogbruk
Styrets leder 29.01.2018 Lyngdal Traktorsenter AS 29.03.2003 12 286 000 13 Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk og skogbruk
Styrets leder 29.01.2018 Furnes Traktorsenter AS 23.07.2004 121 579 000 19 Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk og skogbruk
Styrets leder 29.01.2018 Es eiendom Vinstra AS 16.07.2017 212 000 0 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Styrets leder 29.01.2018 Elverum Traktorsenter AS 20.03.2015 8 231 000 8 Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk og skogbruk
Styrets leder 29.01.2018 Jæren Traktorsenter AS 25.05.1984 243 146 000 56 Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk og skogbruk
Styrets leder 15.02.2018 Fosen Landbruks & industriservice AS 02.09.1977 1 270 000 0 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Styrets leder 13.07.2018 Not Pulverlakk Haaland AS 12.06.2018 7 Overflatebehandling av metaller
Styrets leder 22.02.2019 Stavanger Steel Industries AS 08.08.2018 0 Uoppgitt
Innehaver 29.09.2005 Bjørn Rygg 22.09.2005 1 Vaktmestertjenester
Daglig leder 29.01.2007 Bjørn Rygg 22.09.2005 1 Vaktmestertjenester
Daglig leder 06.03.2015 Anzett AS 20.08.2012 219 000 0 Produksjon av kjøle- og ventilasjonsanlegg, unntatt til husholdningsbruk
Daglig leder 15.01.2014 Forusbeen 226 AS 23.05.2007 2 583 000 0 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Daglig leder 22.10.2012 Br eiendom Thu AS 24.05.2004 1 436 000 0 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Daglig leder 12.12.2012 Vardheia eiendom AS 08.05.2007 793 000 0 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Daglig leder 15.01.2014 Forusbeen Holding AS 11.03.2005 5 028 000 0 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Daglig leder 27.06.2011 Bri Basedrift AS 21.06.2011 4 123 000 3 Kjøp og salg av egen fast eiendom
Daglig leder 06.03.2009 Kvavik Investering AS 10.04.2007 892 000 0 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Daglig leder 25.08.2009 Br industrier AS 14.04.2000 666 000 2 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Daglig leder 22.09.2006 Rogneveien 2 AS 21.08.2001 2 489 000 0 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Daglig leder 03.02.2004 Bri eiendom AS 20.01.1994 3 371 000 0 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Daglig leder 01.09.2017 Strandvegen 10 A Holding AS 08.08.2017 0 0 Kjøp og salg av egen fast eiendom
Daglig leder 18.12.2017 Bri Oil & Gas AS 04.06.2010 0 0 Uoppgitt
Daglig leder 18.12.2017 Bri Production AS 07.06.2010 0 0 Uoppgitt
Daglig leder 18.12.2017 Bri Power & Automation AS 16.04.2005 0 0 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Daglig leder 22.12.2017 Kvålveien 8 Holding AS 21.08.2007 2 478 000 0 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Daglig leder 22.12.2017 Bri Agri AS 20.09.2008 800 000 0 Installasjon av industrimaskiner og -utstyr
Daglig leder 17.01.2018 Forsand utvikling AS 23.02.2016 0 0 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Daglig leder 15.02.2018 Fosen Landbruks & industriservice AS 02.09.1977 1 270 000 0 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Daglig leder 16.01.2019 Bri Energy AS 04.07.2012 0 0 Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- og gassutvinning og bygge- og anleggsv
Daglig leder 16.01.2019 Solids.Experts AS 22.12.2011 13 431 000 0 Annen teknisk konsulentvirksomhet
Styremedlem 22.06.2016 Ryfish Holding AS 25.05.2016 0 0 Uoppgitt
Styremedlem 23.10.2017 MT eiendom AS 14.09.2016 6 737 000 0 Kjøp og salg av egen fast eiendom
Styremedlem 16.02.2018 Peer Gynt maskin AS 22.12.2015 33 723 000 11 Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk og skogbruk
Kontaktperson 17.04.2015 Bri Bergen AS 15.01.2013 0 0 Hovedkontortjenester
Varamedlem 28.04.2005 Letsgopromotion AS 18.05.1998 65 000 0 Kjøp og salg av egen fast eiendom

Relasjoner

Navn Roller i felles firma
Deisz Tor Atle Norwegian Oilfield supply AS
  Fluid Control service AS
  Hitec products AS
  Hitec products Holding AS
  Hitec products gruppen AS
  Nos service AS
  Bri O&G gruppen AS
  Nos Chemicals AS
  Bri offshore AS
  Bri Well services AS
  Nos Rig service AS
  Sola Næringspark II AS
Ivar Hognestad Norwegian Oilfield supply AS
  Nos service AS
  Bri O&G gruppen AS
  Nos Chemicals AS
  Bri offshore AS
  Bri Well services AS
  Nos Rig service AS
Røyneberg Kjell Øystein Rekord transport AS
  Landbruk & maskin AS
  Rogneveien 2 AS
Vagle Magnar Not Pulverlakk AS
Salte Ivar Not Pulverlakk AS
  Not Sinterco Pulverlakk AS
  Not Pulverlakk Haaland AS
Salte Geir-Ove Not Pulverlakk AS
  Not Varmforzinking AS
  Not Industrimaling AS
  Not Overflatebehandling AS
  Norsk Overflate teknikk AS
  Not Sinterco Pulverlakk AS
  Not Prosess AS
  Not Pulverlakk Haaland AS
Ikdahl Per Morten Not Varmforzinking AS
  Not Industrimaling AS
  Not Overflatebehandling AS
  Norsk Overflate teknikk AS
  Not Sinterco Pulverlakk AS
  Not Prosess AS
  Not Pulverlakk Haaland AS
Arve Håland Fluid Control service AS
Martin Salte Not Overflatebehandling AS
  Not Prosess AS
Anne Elisabeth Dalen Vibe AS
Dalen Vidar Vibe AS
Reiestad Brian Landbruk & maskin AS
Bjelland Karianne Stene Dale utvikling AS
  Forsand Betong AS
  Bri Management AS
  Not Sinterco Pulverlakk AS
  Akershus traktor A/S
  Not Pulverlakk Haaland AS
Ole Tom Guse Dale utvikling AS
Johansen Tom MT-solutions AS
  Greencap solutions AS
Reiestad Ronny MT-solutions AS
  AS Metallteknikk
Roy Gjøse Larsen Forsand Betong AS
Christensen Tor Greencap solutions AS
Håland Torstein Sleire Nos Chemicals AS
Håland Gudmund Berge Parken AS
Morten Kornbrekk Urrang Bri offshore AS
Svein Morten Kristiansen Not Sinterco Pulverlakk AS
Rasmus Nordbø Ryfish Holding AS
  Stavanger Steel AS
  MT eiendom AS
  Stavanger Steel Industries AS
Bø Hallstein Ryfish Holding AS
Vervik Per Letsgopromotion AS
Erik Thomas Börjesson Akershus traktor A/S
Håkan Börje Pettersson Akershus traktor A/S
Hveem Ole Gulbr Gjesti Akershus traktor A/S
Kyllingstad Ståle Not Prosess AS
Magnar Ur MT eiendom AS
Ur Terje MT eiendom AS
Schiager Håvard Globus AS
Wetten Ola Frang Flisa Traktorsenter AS
  Furnes Traktorsenter AS
  Furnes Investering AS
  Peer Gynt maskin AS
Vidar Haukalid Jæren Traktorsenter AS
  Lyngdal Traktorsenter AS
  JTS AS
Berg Andreas Reinholdt Furnes Traktorsenter AS
Budsberg Nelli Margot Peer Gynt maskin AS
Aarsland Kurt AS Metallteknikk

Personopplysninger

Adresse 4071 Randaberg
Født 1963

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Credit AS. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice . Se også spørsmål og svar.